ZON, WIND, WARMTE EN MEER. DAAR KRIJG JE ENERGIE VAN.

Je vindt op deze site antwoorden op prangende vragen over zonne- en windenergie, duurzame warmte en meer. En voorbeelden van projecten met veel aandacht voor participatie door omwonenden, natuur en landschap. Interessant voor (lokale) beslissers, bedrijven en betrokken burgers.

KOM KIJKEN BIJ DUURZAME ENERGIEPROJECTEN, op 17 september 2022 of eerder

Duizenden bezoekers namen tijdens de eerste Open Energiedag op 11 september 2021 een kijkje bij 48 duurzame energieprojecten. “We gaan een jaarlijks evenement maken van de Open Energiedag. Noteer zaterdag 17 september 2022 maar vast in de agenda,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. “Super goed dat zoveel mensen belangstelling hebben voor de wereld achter hun stopcontact en thermostaat, want we zijn met elkaar op weg in deze transitie naar een duurzame energievoorziening.”

Kun je niet wachten en wil je al eerder komen kijken bij een zonnepark, windmolens of duurzaam warmteproject? Welkom! Neem contact op met de betreffende brancheorganisatie, zie ‘wie wij zijn’.

Veelgestelde vragen

Praktijkvoorbeelden

Wie wij zijn

Nederland gaat de komende jaren steeds meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, warmtepompen of uit water. Op deze website laten producenten van duurzame energie zien hoe zij werken aan de energie-opwek van de toekomst. Je vindt hier veel informatie over hoe, waar en waarom er extra duurzame energie bij komt in Nederland. Ook zijn er veel goede praktijkvoorbeelden van duurzame energieprojecten op de site te vinden. Tijdens de jaarlijkse Open Energiedag kun je zelf op locatie komen ervaren hoe het werkt.

Daar Krijg Je Energie Van is een initiatief van De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met vijf branche-organisaties: NWEA (windenergie), Holland Solar (zonne-energie), EnergieSamen (energiecoöperaties), Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.
Daar Krijg je Energie Van wordt daarnaast ondersteund door een scala aan partners die de campagne inhoudelijk onderschrijven.

Initiatiefnemers

Heb je vragen? Op de sites van de initiatiefnemers is informatie te vinden over de verschillende technieken en vind je ook de contactgegevens van de organisaties. Voor vragen over de Open Energiedag kun je rechtstreeks terecht bij de partijen die hun locaties openstellen. Hun gegevens vind je op de kaart.